Budúcu nedeľu 12. júla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary.

Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

V stredu 8. júla bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň.

Naša odpustová slávnosť ku cti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča bude v nedeľu 19. júla. Sv. liturgie s myrovaním budú v tento deň ako v nedeľu. Slávnostná sv. liturgia bude o 10.30 hod. Duchovná príprava začne v piatok 17. júla. Celý program nájdete vzadu na plagáte a v novom Informátore.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Misionár. Vzadu na stolíku nájdete nový farský Informátor.