Budúcu nedeľu je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V utorok bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. spoveď.

Budúca sobota je prvá zádušná. Po rannej sv. liturgii sa pomodlíme panychídu s hramotami.

Budúcu nedeľu budú o 18.00 hod. modlitby chvál.

Vyšlo nové číslo časopisu.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 839,-€. Pán Boh vám zaplať!

Na chrám darovali tri bohuznáme osoby. Jedna darovala 30,-€, druhá 40,-€ a tretia 50,-€. Darcom taktiež úprimne Pán Boh zaplať!

Informujeme vás, že počas tohtoročného obdobia Veľkého pôstu budú plne aliturgické dni iba pondelky. To znamená, že v tieto dni nebudú sv. liturgie. Ráno i večer sa však budeme stretávať pri spoločných modlitbách pôstnych utierní, večierní, hodiniek či iných pobožností. Venovať sa budeme aj katechézam o podstate pôstu vo východných cirkvách. V utorky a štvrtky budú sv. liturgie ako zvyčajne a v stredy a piatky budú božské služby vopred posvätených darov.