Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o17.00 hod.

V utorok 06. októbra vás pozývame po večernej sv. liturgii na biblickú hodinu. Pripravená je zaujímavá téma.

V nedeľu 11. októbra budú o 18.00 hod. chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. Nakoľko je kapacita chrámu obmedzená na 50 osôb, chvály budeme vysielať cez nový facebook našej farnosti.

Prosíme vás o zdieľanie facebookovej stránky našej farnosti: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3. Chceme cez ňu od budúceho týždňa vysielať nedeľnú sv. liturgiu a už spomínané modlitby chvál.

Nakoľko sme sa uplynulý týždeň pripravovali na nové podmienky obmedzenia počtu ľudí v chráme, nepripravili sme krabičku na dotazník z posledného Informátora, ktorý sa týka farskej charity. Preto tí, ktorí ho chcete priniesť, môžete tak urobiť počas nasledujúceho týždňa a nechať ho v pripravenom košíku. Vopred vám ďakujeme.

Vyhodnotenie podpisových kartičiek detí je preložené na neurčito až do času, pokiaľ nebude priaznivejšia epidemiologická situácia.

Prosíme rodičov detí, ktoré sa v tomto školskom roku majú pripravovať na prvú sv. spoveď, aby ich nahlasovali v sakristii chrámu do konca októbra. Prihlášky deti dostanú aj v školách na hodinách náboženstva.

Už odteraz si môžete v sakristii objednávať časopis Slovo (16,-€/rok) a Misionár (13,-€/rok) na rok 2021. Prosíme vás, aby ste si to nenechávali na poslednú chvíľu.

V sakristii si môžete zakúpiť stolový kalendár od Redemptoristov za cenu 2,-€.

V sobotu 10. októbra o 18.00 hod. bude v RTVS na Trojke vysielaná v priamom prenose sv. liturgia z dreveného Chrámu sv. archanjela Michala z Ladomirovej. V nedeľu 11. októbra o 10.00 hod. na Dvojke bude vysielaná archijerejská sv. liturgia, ktorú bude taktiež z dreveného chrámu v Ladomírovej sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.