Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá.

Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. so špeciálnymi modlitbami na kolenách.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov a biblická škola, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

Celý budúci týždeň je Týždňom modlitieb mladých za mladých. Pozývame k účasti mladých našej farnosti s týmto pripravovaným programom: moderovaná adorácia vo štvrtok 8. júna o 20:30 hod., modlitba sv. ruženca mladých v piatok 9. júna o 18:15 hod. a sv. liturgia za mladých v nedeľu 11. júna o 10:00 hod.

Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bude v stredu večer po sv. liturgii.

V piatok 9. júna je voľnica.

Na posledné modlitby chvál pred prázdninami vás pozývame v nedeľu 11. júna o 18:00 hod.

Riaditeľka Gymnázia bl. P. P. Gojdiča vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na bilingválnu formu štúdia, ktoré sa uskutoční 20. júna 2017. Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci 8-ročných gymnázií do 14. júna 2017.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora.

Komunita CENACOLO otvorila 26. mája tohto roku rodičovský klub v Košiciach, kde môžu prichádzať rodičia tých detí, ktorí sú závislí a ich osud nie je ich rodičom ľahostajný. Stretnutie prebieha každý piatok o 19:00 hod. v Dominikánskom kláštore na Mäsiarskej 6. Je to príležitosť pre rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú najlepšiu cestu ako pomôcť svojim závislým deťom a blízkym.