Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúcu nedeľu 11. júla bude pri všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond.

V pondelok 5. júla máme sviatok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Nakoľko je tento deň aj štátnym sviatkom, sv. liturgie budú ako v nedeľu, a to o 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

Tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 8. júla v čase 19.00 – 21.00 hod.

Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo.

Oznamujeme vám, že naša farská odpustová slávnosť ku cti bl. P. P. Gojdiča sa uskutoční v nedeľu 18. júla. V tento deň bude utiereň o 7.30 hod., cirkevnoslovanská sv. liturgia s myrovaním o 9.00 hod. a slávnostná slovenská sv. liturgia s kazateľom a myrovaním o 10.30 hod. Duchovná obnova bude prebiehať pri večerných sv. liturgia a začne v stredu 14. júla.

Na tomto odkaze nájdete katechézu pre deti k sviatku sv. Petra a Pavla.