Budúcu nedeľu 11. februára bude zbierka na podporný fond 1. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať!

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná  večiereň.

V pondelok 5. februára pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.  

V stredu a piatok máme aliturgické dni. V tieto dni sa neslávi sv. liturgia. Liturgický program bude nasledovný: ráno o 6.30 hod. sa pomodlime prvú, resp. tretiu hodinku a večer (18.00, resp. 17.30) každodennú večiereň. V piatok bude po večierni príprava detí na 1. sv. spoveď.

V utorok 6. februára bude nácvik zboru v pastoračke o 17.00 hod.

Vo štvrtok 8. februára bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod.

Deti a mladých pozývame na veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. februára v pastoračke so začiatkom o 14.00 hod. Pripravujeme pre vás tanečnú zábavu popretkávanú súťažami, zábavnými scénkami a občerstvením. Tešíme sa na vás.

Pripravujeme pre vás biblické stretnutia pod názvom Čaj s Božím slovom. Budú prebiehať každý druhý utorok v čase 18.45 – 19.45 hod. v pastoračke. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 13. februára a je určené pre všetkých, ktorí chcú zažiť moc Božieho slova vo svojom živote. Tešíme sa na vás.

Budúcu nedeľu 11. februára vás pozývame o 17.00 hod. na pôstnu večiereň so vzájomným zmierením, ktorou vstúpime do Veľkého pôstu. O 18.00 hod. budú modlitby chvál s katechézou venovanou téme manželstva nakoľko sa začína národný týždeň manželstva (12. – 18. február).

V sobotu 17. februára pozývame manželské páry na celodennú duchovnú obnovu, ktorú pripravujeme v spolupráci s manželmi Demskymi z Poľska (rím. kat. diakon s manželkou). Obed a občerstvenie budú zabezpečené. Príspevok na manželský pár je 10,-€. Záväzne sa nahlásiť je potrebné do piatka 9. februára vrátane. Nakoľko je kapacita obmedzená na 20 párov, povzbudzujeme vás, aby ste nečakali do konca, ale prihlásili sa čím skôr. Program bude zverejnený na plagáte v priebehu týždňa na nástenke, FB a webe farnosti. Môžete sa už teraz tešiť na dve témy (po jednej dopoludnia a popoludní) a zaujímavú diskusiu.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Misionár.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 649,40,-€. Okrem toho na chrám darovali bohuznáma rodina 50,-€, bohuznáma osoba 60,-€ a bohuznáma rodina 100,-€. Úprimne vám Pán Boh zaplať!