O 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15.00 hod. bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s modlitbami žalmov.

Aj nasledujúci týždeň sa nachádzame v bordovej fáze, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), o 18.00 hod. v režime OTP (50 osôb), v sobotu večer s platnosťou na nedeľu v režime ZÁKLAD (25 osôb), v nedeľu o 7.30 v režime OTP (50 osôb), o 9.00 hod. pre očkovaných (bez kapacitných obmedzení), o 10.30 hod. v režime ZÁKLAD (25 osôb) a o 12.00 hod. v režime OTP (50 osôb). Keďže sa na sv. liturgie vytvára zoznam účastníkov, prosíme vás, aby ste prichádzali v predstihu a stihli sa zapísať.

V stredu bude Akatist k sv. Jozefovi o 17.45 hod. Po sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním do 21.00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia a stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

V pondelok 1. novembra budú sv. liturgie ako zvyčajne(6:30 a 18:00). Po rannej sv. liturgii bude panychída za všetkých zosnulých a po večernej sv. liturgii bude panychída s hramotami.

Počas celého mesiaca november môžeme získať plnomocné odpustky pre zosnulých, pri splnení obvyklých podmienok: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, navštíviť cintorín raz denne a pomodliť sa za zosnulých. Úplné odpustky sa dajú získať aj na diaľku pri nemožnosti navštíviť cintorín.

Sobota 6. novembra je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopisy Slovo a Misionár na rok 2022. Slovo stojí 17,-€/rok a Misionár 13,-€/rok.

Minulotýždňová zbierka na misie bola vo výške 476, 49,-. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece za nenarodené deti. Cena veľkej je 5,- a malej 1,-€. Peniaze môžete vložiť do priloženej pokladničky. Sviece odporúčame zapáliť v exteriéri, najlepšie na cintoríne.