Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred rannými a večernými sv. liturgiami ako zvyčajne okrem piatku júla, kedy máme štátny a cirkevný sviatok.

V piatok júla máme sviatok sv. apoštolov Cyrila a Metoda. Nakoľko je tento deň štátnym sviatkom, sv. liturgie budú ako v nedeľu, a to 8.00 hod., 9.30 hod. a 11.00 hod. V tento deň je voľnica. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlime vo štvrtok po večernej sv. liturgii. Z tohto dôvodu vo štvrtok tichá adorácia nebude.

V sobotu júla je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Počas letných prázdnin nebudú sv. liturgie vo Veľkom Šariši a ani liturgie s rusínskymi čítaniami a homíliou o 12.30 hod. Posledné sv. liturgie sú dnes 30. júna. Ďakujeme za pochopenie.

Odpustová slávnosť bude v nedeľu 14. júla. Slávnostná sv. liturgia bude o 11.00 hod., pri ktorej sa rozlúčime s naším o. Jánom s rodinou a privítame medzi nami nového kaplána, o. Dávida s rodinou. Srdečne vás pozývame.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a farský Informátor.

Vzadu na nástenke nájdete plagáty s pozvaním na miništrantský tábor v kňazskom seminári ako aj na letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli.

Vzadu na stolíku nájdete CD s piesňami Františka Sochoviča „Našiel som to miesto“ za cenu 10,-€. Ide o modlitbový album. Peniaze môžete vložiť do košíka.

Našu farskú zbierku sme podporili sumou 570,10,-€. Okrem toho na chrám darovali bohuznáma rodina 50,-€ a bohuznáma darkyňa 60,-€. Pán Boh zaplať!