Budúcu nedeľu 10. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II.

Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude o 17:00 hod. veľká večiereň.

V piatok 8. novembra máme sviatok sv. archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a o 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica.

Pozývame vás na Festival duchovných piesní byzantského obradu v termíne 8. – 11. novembra do katedrálneho chrámu. Archijerejskú sv. liturgiu v piatok 8. novembra o 16:30 hod. bude sprevádzať náš chrámový zbor Hlahol. Samotná prezentácia zborov bude v sobotu 9. novembra od 14:00 hod.

Na modlitby chvál s katechézou vás pozývame budúcu nedeľu 10. novembra o 18:00 hod.

Ďalší večer detí v chráme sa uskutoční v piatok 15. novembra. Srdečne na ne pozývame všetky prvospovedajúce sa deti i ostatné deti farnosti. Čaká na vás sv. liturgia, súťaže, ukazovačky, práca v skupinkách.

Do konca novembra môžete priniesť do sakristie chrámu mikulášske balíčky, ktoré budú odovzdané deťom na Ukrajine. Balíčky môžu obsahovať sladkosti, drogériu a hračky.

Pozývame deti, ktoré sa chcú tohto roku zapojiť do koledovania Dobrej noviny, aby sa nahlásili v sakristii.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo časopisu Slovo+ za cenu 1,50,-€.

V sakristii si môžete predplatiť časopisy na rok 2020: Slovo za cenu 16,-€ a Misionár za cenu 13,-€.

Na predaj vám ponúkame nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€; stolový kalendár redemptoristov za 2,-€ a knihu myšlienok o. Jozefa Ivana 365 zamyslení pre potešenie duše za cenu 20,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii.

Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu v sakristii vyzdvihnúť knižný kalendár a podielovú knihu a zaplatiť členský poplatok 5,-€.

Ponúkame vám možnosť stať sa členmi Nábožného združenia sv. Jozefa. Zapísať sa môžete v sakristii, kde dostanete viac informácií.