Budúcu nedeľu 10. marca je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu.

Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne so vzájomným zmierením o 17:00 hod., ktorou liturgicky vstúpime do Veľkého pôstu (zmení sa farba z bielej na bordovú).

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru. Tichá adorácia počas Veľkého pôstu nebude. V piatok stretko na fare nebude. Po večernej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude o 17:00 hod. veľká večiereň.

Veľký pôst začíname v pondelok 4. marca. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Pôst znamená nejesť, pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie a najviac raz za deň sa najesť dosýta (najlepšie po 15:00 hodine). Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti, pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzuje chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

Počas Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. V tieto dni slávime večer božské služby vopred posvätených darov. Ráno sa neslávi sv. liturgia Jána Zlatoústeho. Namiesto nich sa v stredy a piatky budeme modliť pôstne hodinky s poklonami v zmenenom čase 7:00 hod. Nedeľami budeme sláviť liturgie sv. Bazila Veľkého, o 16:15 hod. pobožnosť Krížovej cesty a o 17:00 hod. pôstnu večiereň s poklonami.

Taktiež vám oznamuje, že od budúcej nedele 10. marca sa budeme pravidelne modliť o 7:00 hod. utiereň. Tým, ktorí sa doteraz v tom čase modlili sv. ruženec, chceme poďakovať za ich službu a pozývame k modlitbe utierne pod vedením kňaza a kantora. Veríme, že popri večierni si zamilujeme aj túto liturgickú oslavu nebeského Otca.

V pondelok 4. marca sa po večernej sv. liturgii pomodlime Veľkopôstny moleben.

V piatok 8. marca po večernej službe vopred posvätených darov posvätíme pôstne jedlo kolyvu. Po skončení vás srdečne pozývame aj na ochutnávku. Ujde sa každému.

Nedeľa 10. marca je nedeľnou ortodoxie (pravovernosti). Po oboch sv. liturgiách budeme požehnávať ikony, ktoré si môžete so sebou priniesť. Pripomíname, že posvätiť si môžete iba ikony, nie rôzne iné obrazy, sošky či akékoľvek iné devocionálie. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.

V nedeľu 17. marca ideme na zbierku do farnosti Havaj. Kto by chcel ísť, nech sa nahlási v sakristii chrámu.

V dňoch 15. – 17. marca pozývame deti a mládež na víkendovku s názvom „Na palube Bárky s animátormi a kňazmi“ v GMC Bárka Jusková Voľa. Nahlasovanie na víkendovku je cez online formulár, ktorý nájdete na stránke www.gmcbarka.sk. Viac informácií nájdete aj na plagáte vzadu na nástenke.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
Stretko pre deti a mládež bude v utorok o 18:00 hod. v čajovni.

Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého bude budúcu nedeľu 10. marca o 10:00 hod.