V stredu, na sviatok Polovice Päťdesiatnice, začíname opäť sláviť bohoslužby verejne. V tento deň budú sv. liturgie ako zvyčajne o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Chrám bude otvorený 30 minút pred samotným slávením. Môžeme to využiť na modlitbu sv. ruženca.

V piatok 8. mája máme deň pracovného pokoja. Z tohto dôvodu je v tento deň voľnica.

Sv. liturgie počas týždňa slávime vo zvyčajných časoch – o 6.30 hod. a o 18.00 hod. (v piatok o 17.30 hod.).

K zmene dochádza v nedeľu. Slávené budú štyri sv. liturgie: 7.30 hod. (cirkevnoslovansky) a 9.00 hod. (slovensky) budú určené prednostne pre seniorov. Ďalšie dve budú o 10.30 hod. a o 12.00 hod. v slovenskom jazyku.

Sv. liturgie vo filiálke Veľký Šariš nebudú slávené až do odvolania. Veriacich prosíme, aby využili farský chrám v Prešove – Sídlisko 3.

Kapacita chrámu je obmedzená na 60 miest. Všetky sú na sedenie. Po zaujatí všetkých miest v chráme môžete zaujať miesto pred chrámom v min. dvojmetrovej vzdialenosti od ostatných. Osoby žijúce v jednej domácnosti (manželia, rodičia s deťmi a pod.) môžu sedieť spolu v jednej lavici. Nikto ďalší si už k nim nesmie prisadnúť.

Eucharistia sa bude aj naďalej podávať na dlaň.

Ak potrebujete prísť za kňazom do sakristie, urobte tak po sv. liturgii. Do sakristie vstupujte po jednom. Ďakujeme za pochopenie.

Aj naďalej však platí, že seniori môžu sledovať slávenie sv. liturgií pomocou televíznych či internetových prenosov. 

Povzbudzujeme vás v tomto čase pandémie k modlitbe a vzývaní o pomoc nášho blahoslaveného biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča, patróna našej farnosti a nášho mesta.

Kancelária farského úradu funguje aj naďalej. Pri všetkých vašich požiadavkách na nás nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo emailom. Informácie ohľadom krstov, pohrebov a ostatných náležitostí nám dávajte vedieť tiež prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

V prípade nebezpečenstva smrti sme stále k dispozícii. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

o. Peter Kačur