Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok 4. júla pozývame všetky deti, rodičov a celé rodiny na cyklotúru smerom na Veľký Šariš. Spoločný začiatok je o 9.00 hod. pred naším chrámom. Občerstvenie je z vlastných zásob. Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia.

V pondelok bude o 18.45 hod. veľká večiereň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda.

V utorok máme odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Zároveň je v tento deň aj štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako v nedeľu t.j. o 7.30 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod.

V stredu bude o 18.45 hod. Akatist požehnania rodín. Po ňom bude nácvik zboru.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 18.15 hod. Akatist k sv. archanjelovi Michalovi.

Budúcu sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň s lítiou pred odpustovou slávnosťou.

V nedeľu 10. júla máme v našej farnosti odpustovú slávnosť. Liturgický program bude nasledovný: 6.30 hod. utiereň, 7.30 hod. csl. sv. liturgia s myrovaním, 9.00 hod. mariánske večeradlo, 9.45 hod. slovo o bl. P. P. Gojdičovi, 10.00 hod. Akatist k bl. P. P. Gojdičovi a o 10.30 hod. slávnostná sv. liturgia s myrovaním.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

Minulotýždňovú zbierku Dobročinné diela Svätého Otca sme podporili sumou 338,70,-€. Na potreby farnosti daroval bohuznámy darca 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.