Rozhodnutím vlády SR sa od 1. januára 2021 môžu sláviť bohoslužby iba bez verejnosti. Z tohto dôvodu budeme okrem soboty vysielať všetky bohoslužby online. Počas týždňa to bude vo zvyčajnom večernom čase 18.00 hod., v piatok 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod.

V utorok 5. januára je Predvečer Zjavenia Pána. Na tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Všetky bohoslužby tohto dňa budeme vysielať online – kráľovské hodinky o 7.30 hod., liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou a veľkým svätením vody o 15.00 hod. a veľké povečerie s lítiou o 19.30 hod. Vodu pre vás, veriacich, posvätíme vtedy, keď bude opäť možnosť prísť do chrámu.

V stredu 6. januára, samotný prikázaný sviatok Zjavenia Pána, bude sv. liturgia o 9.00 hod. vysielaná online.

V nedeľu 10. januára bude sv. liturgia o 9.00 hod. vysielaná online. Podvečer o 17.00 hod. budú modlitby chvál s katechézou taktiež vysielané online.

Nový farský Informátor si môžete prečítať alebo aj stiahnuť z našej webovej stránky sidlisko3.sk.

V tomto čase vás pozývame nielen k sledovaniu bohoslužieb online z nášho či iného chrámu, ale najmä k horlivej modlitbe doma či už osamote alebo v rodinnom spoločenstve, obzvlášť vám odporúčame rozjímanie nad Božím slovom, modlitbu časoslova (liturgie hodín), posvätného ruženca či inej vhodnej modlitby. Popri svojich vlastných úmysloch obetujme tento čas odlúčenia a nemožnosti spoločného slávenia sv. liturgií za zastavenie šírenia koronavírusu, za zdravotníkov a ťažko chorých najmä z našej farnosti.

V prípade akejkoľvek potreby nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom. Ak niekto chce zapísať slávenie sv. liturgie alebo priniesť milodar, môže tak urobiť kedykoľvek vhodením svojho daru či úmyslu do poštovnej schránky. Ďakujeme za pochopenie.