Dnes popoludní večiereň nebude.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov nebudú.

V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa nebude (kvôli prázdninám). V utorok nebudú modlitby mužov, biblická škola bude. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok nebude tichá adorácia a v piatok nebude stretko na fare.

Vo štvrtok 1. novembra bude iba jedna sv. liturgia, a to ráno o 6:30 hod. obetovaná za všetkých zosnulých s panychídou a hramotami.

Počnúc 1. novembrom máme možnosť využiť dušičkovú oktávu, ktorá potrvá do 8. novembra vrátane. Počas týchto dní môžeme vyprosiť plnomocné odpustky pre zosnulých (každý deň pre jednu dušu za predpokladu splnenia podmienok: byť vyspovedaný, prijať Najsv. Eucharistiu a pomodliť sa za konkrétneho zosnulého). Počas týchto dní sa budeme po sv. litugiách modliť panychídy.

Fatimská sobota bude 3. novembra. Mariánske večeradlo sa pomodlime o 17:00 hod.

V sobotu 20. novembra vás pozývame na Festival duchovných piesní byzantského obradu do katedrálneho chrámu so začiatkom o 14:00 hod. Počas prestávky bude inaugurovaná poštová známka vydaná pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. V nedeľu 11. novembra privítame pri sv. liturgii o 10:00 hod. Mužský spevácky zbor z Prahy, ktorý nás bude liturgiou sprevádzať svojím spevom.

Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece za nenarodené deti (malá 1,-€ a veľká – sklenená 4,-€). Ich zakúpením a zapálením podporíte myšlienku modlitby za všetky obete potratov. Pripomíname, aby ste na ich zapálenie využili hroby a nie domácnosti.