Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

Každodenná večiereň bude dnes podvečer o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu bude mariánske večeradlo o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. K sv. spovedi vás povzbudzujeme aj kvôli možnosti získať plnomocné odpustky pre duše v očistci v dušičkovej oktáve (1. – 8. november) za splnenia obvyklých podmienok (prijať sviatosť zmierenia, prijať Najsv. Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a za dušu v očistci). Každý deň môžeme pomôcť jednej duši v očistci.

Vo štvrtok 31. novembra bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

V piatok 1. novembra je štátny sviatok. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Po rannej sv. liturgii bude panychída za zosnulých s hramotami. Po večernej sv. liturgii bude panychída za zosnulých. V tento deň je voľnica. Celodenná adorácia nebude.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€. Taktiež si môžete predplatiť časopis Misionár za cenu 13,-€.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece (menšia 1,-€) v rámci kampane svieca za nenarodené deti.

Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii a knihu myšlienok o. Jozefa Ivana 365 zamyslení pre potešenie duše za cenu 20,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii.

V sakristii si ešte stále môžete obnoviť alebo doplniť hramoty na ďalší rok.

Ponúkame vám možnosť stať sa členmi Nábožného združenia sv. Jozefa. Ide o spoločenstvo, ktoré členov zaväzuje modliť sa aj viackrát počas dňa krátku modlitbu za práve zomierajúcich. Za členov združenia sa slávi sv. omša každý deň v Ríme, každú stredu v kláštore kapucínov v Kremnických Baniach a za každého člena sa denne modlí aj po jeho fyzickej smrti. Členstvo nestojí nič. Pri zápise sa môže odovzdať dobrovoľný príspevok, ktorý nemusí byť. Kto by mal záujem o členstvo, nech sa informuje v sakristii chrámu. S členstvom je možné získať plné alebo čiastočné odpustky.