V nedeľu 27. marca 2022 je zmena zimného času na LETNÝ. Hodiny si nastavte z 2.00 hod. na 3.00 hod. (o hodinu dopredu).

Budúcu nedeľu 3. apríla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka.

Dnes popoludní bude o 16.15 hod. krížová cesta za nenarodené deti, ktorú budú viesť mladí a o 17.00 hod. sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami ráno i večer. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitby žalmov.

V stredu a v piatok je zdržanlivosť od mäsa. V tieto dni sa pomodlime ráno pôstne hodinky a večer budeme sláviť božské služby vopredposvätených darov.

V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Modlíme sa ho za prebiehajúcu synodu.

V stredu bude o 17.45 hod. Kajúci akatist k Presvätej Trojici.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia a o 20:00 hod. bude mariánske večeradlo obetované za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete. Zakončené bude Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním.

Nácvik zboru bude vo štvrtok 31. marca o 17.30 hod. v pastoračke.

V piatok 1. apríla sa po večernej službe VPD pomodlíme s deťmi krížovú cestu.

Sobota 2. apríla je akatistová a zároveň fatimská. O 7.20 hod. sa pomodlime Akatist k Bohorodičke a o 17.00 hod. Mariánske večeradlo.

Vzadu na nástenke nájdu deti nový pracovný list k dnešnej nedeli.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Vziať si ho môžete vzadu zo stolíka.

Mimoriadnu zbierku pre utečencov sme podporili sumou 2097,12,-€ (V. Šariš 257,-€).

Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním k Extrémnej krížovej ceste.

Ohľadom možnosti pristúpenia k veľkonočnej sv. spovedi vás budeme informovať budúcu nedeľu.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Veľkej noci, môže tak urobiť v sakristii.

Na chrám darovala bohuznáma darkyňa 50,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Liturgický program na budúci týždeň nájdete na tomto odkaze.