Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15.00 hod.

Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Po večernej sv. liturgii bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. V nedeľu bude utiereň o 6.30 hod.

V utorok 29. júna máme prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Pri sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Stretnutie detí a rodičov pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď bude v piatok 2. júla po detskej sv. liturgii. Stretnutie je povinné kvôli nácviku slávnosti.

Budúca sobota 3. júla je fatimská. Mariánske večeradlo bude o 17.00 hod.

Slávnosť prvej sv. spovede bude v nedeľu 4. júla. K spovedi deti pristúpia o 10.30 hod. Slávnostná sv. liturgia začne o 11.00 hod. Našich veriacich žiadame, aby využili sv. liturgie o 7.30 či 9.00 hod. Vopred ďakujeme za pochopenie.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Informátor. Nájdete ho vzadu na stolíku.

Katechézu pre deti k sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa nájdete TU.

Mariánska odpustová slávnosť v Levoči sa uskutoční tohto roku v piatok 2. júla (sv. liturgia na poľnom oltári na hore bude o 13.00 hod. slávená emeritným eparchom Toronta Mariánom Andrejom Pacákom CSsR) a v nedeľu 4. júla (sv. omša o 10.00 hod. koncelebrovaná vladykom Jánom Babjakom SJ).

Oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Povzbudzujeme preto všetkých veriacich, aby sa čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách v chráme. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.