Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude (polročné prázdniny). Po večernej sv. liturgii vás pozývame na veľkú večiereň sviatku Stretnutia Pána s lítiou.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 1. februára bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva a modlitba žalmov o 15:00 hod. a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

V stredu 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov. Sv. liturgie budú ako zvyčajne.

Vo štvrtok 31. januára bude po večernej sv. liturgii Večeradlo obetované za kňazov.

Fatimská sobota bude 2. februára. Mariánske večeradlo sa pomodlime o 17:00 hod. V tento deň sa koná fatimská sobota nášho prešovského dekanátu v Ľutine, na ktorú vás srdečne pozývame. Spoločný autobus odchádza ráno 7:20 hod. zo zastávky Centrum. Kto by mal záujem ísť, nech sa príde nahlásiť do sakristie chrámu a zaplatí zálohu 2,-€ čo najskôr.

V sobotu 2. februára máme zároveň sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. Pri oboch bude posvätenie sviec, ktoré si treba so sebou priniesť a myrovanie.

Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva na deň otvorených dverí 5. februára o 10:00 hod. Plagát pozvania nájdete vzadu na nástenke.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Vzadu na stolíku nájdete nový Informátor a nový časopis Slovo+, ktorý vám ponúkame na predaj za 1,50,-€.