Budúcu nedeľu 6. marca bude po všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu.

Dnes podvečer o 17.00 hod. vás pozývame na veľkú večiereň, ktorou vstúpime liturgicky do Veľkého pôstu. Jej súčasťou je aj vzájomné zmierenie sa nielen s  Bohom, ale aj medzi sebou navzájom.

Pondelok 28. februára je prvý deň Veľkého pôstu. Na tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Obetujme modlitbu a pôst za pokoj a mier na Ukrajine a celom svete. Tento deň je zároveň plne aliturgický. Ráno bude o 6.30 hod. modlitba pôstnej hodinky a večer o 18.00 hod. bude pôstna večiereň s katechézou – úvod do pôstu.

Počas obdobia Veľkého pôstu bude liturgický programy nasledovný: v stredy a piatky budú ráno o 6.30 hod. modlitby pôstnych hodiniek, večer o 18.00 (resp. 17.30 hod. v piatok) budú božské služby vopred posvätených darov. V nedele budeme sláviť liturgie sv. Bazila Veľkého, o 16.15 hod. bude krížová cesta a o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V stredy a piatky je zdržanlivosť od mäsa.

Počas prvého týždňa Veľkého pôstu (pondelok – štvrtok po večerných sv. liturgiách) sa pomodlime mariánske večeradlo. Obetujme ho za zastavenie vojny na Ukrajine a za skorý mier.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitby žalmov.

V pondelok 28. februára bude o 17.45 hod. Akatist k Sv. Duchu.

V piatok 4. marca budeme po VPDčke svätiť pôstne jedlo – kolyvu. Každý, kto príde do chrámu, bude môcť tento pokrm ochutnať. Pripravené bude v jednorázových pohárikoch, ktoré si budete môcť vziať domov. Bude vhodné aj pre celiatikov.

Budúcu nedeľu 6. marca povedie krížovú cestu o 16.15 hod. spoločenstvo žien stretávajúce sa pri našej farnosti. Všetkých vás na ňu pozývame.

Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca a k pôstu za pokoj a mier na svete, konkrétne na Ukrajine.

Od soboty 26. februára sú bohoslužby v chrámoch prístupné pre všetkých. Srdečne vás preto pozývame na spoločné slávenie a modlitbu počas veľkopôstnych dní.

Dary na chrám: bohuznáma osoba 10,-€; bohuznáma rodina 50,-€ a bohuznámy darca 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!