Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na stavbu našej fary.

Po dnešnej liturgii o 10:00 hod bude stretnutie rodičov tých detí, ktoré začnú od 1. septembra prijímať Eucharistiu.

O 17.00 hod bude Večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne (okrem utorka). Na spoveď pred začiatkom školského roka pozývame hlavne žiakov a učiteľov.

V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude celodenná adorácia, o 15:00 hod sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva a žalmy. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček pre mladých našej farnosti. V tento deň je voľnica

V utorok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú ako v nedeľu, o 8:00 hod a 10:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V utorok vás takisto pozývame na cyklotúru. Zraz je o 13:00 hod pred chrámom. Našim cieľom bude Zbojnícky hrad v Ruskej Novej Vsi. V prípade zlého počasia sa túra neuskutoční. Bližšie informácie poskytneme v utorok po sv. liturgiách.

Vo štvrtok 31. augusta so po večernej sv. liturgii pomodlíme Večeradlo za kňazov.

V piatok 1. septembra máme Začiatok nového cirkevného roka. Liturgie budú ako zvyčajne, o 6:30 hod a 17:30 hod. V tento deň je voľnica.

V sobotu 2. septembra bude o 17:00 hod  Mariánske večeradlo.