Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na pomoc núdznym na Kube.

Budúcu nedeľu 3. októbra bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka.

O 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Režim sv. liturgií počas týždňa ostáva nezmenený, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), sv. liturgie o 18.00 hod. v režime OTP (63 osôb), v nedeľu sv. liturgie o 7.30 a 10.30 hod. v režime OTP a o 9.00 hod. iba pre očkovaných (bez kapacitných obmedzení). Keďže sa na sv. liturgie vytvára zoznam účastníkov, prosíme vás, aby ste prichádzali v predstihu a stihli sa zapísať.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov.

V stredu bude Akatist k sv. Jozefovi o 17.45 hod. Po sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru. Vo štvrtok bude mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Pozor, začne o 17.15 hod.

V piatok 1. októbra máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod. (režim ZÁKLAD) a popoludní o 16.30 hod. a o 18.00 hod. (režim OTP). Pri všetkých bude myrovanie. V tento deň je voľnica. Počas oboch popoludňajších sv. liturgií budete môcť pristúpiť k sv. spovedi. Vo štvrtok sa po večernej sv. liturgii pomodlime veľkú večiereň sviatku s lítiou. Z tohto dôvodu nebude tichá adorácia.

Prvé stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov bude v piatok 1. októbra o 19.00 hod. v chráme. Prosíme, aby s dieťaťom prišiel iba jeden z rodičov. Pôjde o organizačné stretnutie. Účasť je povinná.

Budúca sobota je fatimská. O 17.00 hod. bude mariánske večeradlo.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopisy Slovo a Misionár na rok 2022. Slovo stojí 17,-€/rok a Misionár 13,-€/rok. Neodkladajte si to na poslednú chvíľu. Takisto si môžete obnoviť aj hramoty.

Budúcu nedeľu 3. októbra budeme sláviť sv. liturgiu o 10.00 hod. v kaplnke sv. Alžbety na cintoríne vo Veľkom Šariši.