Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu krížovej cesty o 16:15 hod. a pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu večer nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

Veľkopôstny moleben bude v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách.

Vo štvrtok 30. marca bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred vyloženou Najsv. Eucharistiou.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu.

V nedeľu 2. apríla ideme na zbierku do farnosti Orlov. Záujemcovia o pomoc pri zbierke nech sa zapíšu vzadu na papier.

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča srdečne pozýva budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka, a to dňa 3. apríla o 16:00 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte vzadu.

Pozývame mladých farnosti nad 14 rokov zúčastniť sa Kvetného víkendu v Juskovej voli v termíne 7. – 9. apríl 2017. Cena víkendu je 20,-€. Víkend je zakončený stretnutím s metropolitom Jánom tu v Prešove v nedeľu popoludní v kine Scala. Doprava do Prešova bude zabezpečená pre všetkých.

Ďakujeme všetkým deťom, mladým a dobrodincom, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dobrej noviny. Spolu sa vyzbieralo 981 872, 60,-€. Z toho v našej archieparchii 31 630,87,-€. Všetkým vyslovujeme Pán Boh zaplať!

V rámci pôstneho obdobia vás pozývame do podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je podeliť sa s tým, čo si odoprieme. Jeden deň v pôstnom období obetujme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme (finančnú hodnotu stravy jedného dňa) im venujeme. Výťažok môžete doniesť do chrámu do nedele Božieho Milosrdenstva vrátane a celkovú sumu poukážeme na určený projekt (Centrum pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi Ružomberok).