Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pozývame najmä všetky deti, mladých, rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí odchádzate na dovolenky, aby sme mohli s odpustením začať tento prázdninový čas.

V pondelok 27. júna bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu.

V stredu 29. júna máme prikázaný sviatok svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii.

Nácvik zboru bude v stredu o 18.45 hod. v chráme.

Vo štvrtok 30. júna bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Pokračovať bude tichá adorácia do 20.30 hod. Od 20.30 hod. bude poklona zakončená chválovými piesňami so zamyslením, Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a osobným požehnaním o 21.00 hod.

Budúca sobota je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

V pondelok 4. júla pozývame všetky deti, rodičov a celé rodiny na cyklotúru smerom na V. Šariš. Spoločný začiatok je o 9.00 hod. pred naším chrámom. Občerstvenie je z vlastných zásob. Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade pekného počasia.

Pripomíname vám, že naša odpustová slávnosť sa uskutoční v nedeľu 10. júla. Bohoslužobný program zverejníme budúcu nedeľu.

Vzadu na nástenke nájdu deti nový pracovný list k dnešnej nedeli.