Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond.

Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Po skončení bude pokračovať tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 31. júla vás pozývam na večernú sv. liturgiu o 17.30 hod., pri ktorej sa budeme lúčiť s našim o. kaplánom Miroslavom a privítame medzi nami nového o. kaplána Jána, ktorý nám udelí svoje novokňazské požehnanie.

Fatimská sobota je 1. augusta. O 17.00 hod. bude mariánske večeradlo.

Slovenská katolícka charita vyhlasuje zbierku školských pomôcok, ktorá potrvá do 15. septembra. Darovať môžete písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky a ostatné vybavenie. V tomto termíne môžete všetky pomôcky prinášať do Centra GKCH na Hlavnej ulici č. 2.

Okrem toho ponúkame možnosť zapojiť sa do zbierky posteľnej bielizne a pomôcť tak novovznikajúcemu Centru Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde v zastúpení o. M. Mekelom. Obliečky by mali byť rovnaké min. na 2 paplóny a 2 vankúše do 1 izby. Obliečky môžete prinášať do sakristie chrámu pred večernými sv. liturgiami. Vopred ďakujeme všetkým darcom na ktorúkoľvek uvedenú zbierku.