Vo štvrtok 30. apríla vás pozývame na spoločnú modlitbu za kňazov ako máme vo zvyku (ide o posledný štvrtok v mesiaci).

V piatok 1. mája máme deň pracovného pokoja. Z tohto dôvodu je v tento deň voľnica. Okrem toho je tento deň prvým piatkom mesiaca.

Sobota 2. mája je fatimská. Môžeme ju sláviť spoločne vo svojich rodinách pri modlitbe posvätného ruženca.

Chrám bude aj v tomto týždni otvorený po mreže každý deň v čase 7.00 – 19.00 hod.

Sv. liturgie počas týždňa budú slávené neverejne za zatvorenými dverami chrámu v týchto časoch: pondelok – piatok o 8.00 hod., v sobotu o 7.00 hod. a v nedeľu o 10.00 hod.

Povzbudzujeme vás v tomto čase pandémie k modlitbe a vzývaní o pomoc nášho blahoslaveného biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča, patróna našej farnosti a nášho mesta.

Povzbudzujeme vás k sledovaniu či počúvaniu prenosov sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu (facebook, youtube).

Duchovne sa s nami môžete spojiť každý deň pri slávení sv. liturgie a prijať duchovné prijímanie. Pripájame modlitbu duchovného prijímania.

Informácie ohľadom krstov, pohrebov alebo ostatných náležitostí nám dávajte vedieť prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

V prípade nebezpečenstva smrti sme k dispozícii aj naďalej. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

Úmysly na sv. liturgie prijímame aj v tomto čase. Každý, kto by chcel dať odslúžiť sv. liturgiu na nejaký úmysel, môže tak urobiť telefonicky u o. Petra, správcu farnosti.

Táto situácia je ťažká pre našu farnosť aj po finančnej stránke. Keďže slávime bohoslužby bez vás, veriacich, chceme vás požiadať, ak by ste pri prípadnej návšteve chrámu mohli prispieť finančne do pokladničky, ktorá je na stene pri mrežiach alebo poprípade dať svoj milodar do obálky a vhodiť ju do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na priečelí novej farskej budovy pri súkromnom vchode (oproti vežiaku Prostějovská 37). Môžete uviesť aj účel príspevku, poprípade meno, ak to uznáte za vhodné. Prispieť môžete aj z domu formou finančného daru na farský účet (SK69 7500 0000 0040 0021 6918). Kvôli nedorozumeniam prízvukujeme, že o podporu nežiadajú kňazi ako osoby. Ide čisto o podporu chrámu či stavby, o ktorej viete, že je ešte stále na našich pleciach. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.