Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a  požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

V sobotu 1. októbra máme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne a zároveň fatimskú sobotu. Sv. liturgie s myrovaním budú ako zvyčajne ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v piatok po večernej sv. liturgii. V tento deň bude o 17.00 hod. Mariánske večeradlo.

V sobotu 8. októbra sa uskutoční v našej farnosti formačno-relaxačný deň určený iba pre ženy pod názvom „Hovorím ti vstaň!“. Okrem bohatého programu na vás čaká obed, občerstvenie a spoločenstvo žien. Prihlásené účastníčky nájdu celý program na plagáte.

Môžete si objednať naše gréckokatolícke časopisy Slovo a Misionár. Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€) a Misionár 21,-€ + stolový kalendár na rok 2023 (elektronická verzia 8,-€). Objednávky prijímame v sakristii najneskôr do 23. októbra 2022.

Taktiež je možné obnoviť si alebo dať zapísať hramoty na tento liturgický rok, a to po každej sv. liturgii v sakristii.

Pozývame mladých a staršie deti (dievčatá, ale aj chlapcov) do mládežníckeho zboru, ktorý sprevádza svojím spevom sv. liturgie. Pozvanie je aj pre tých, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj. Nácviky sú pravidelne v piatky o 16.15 hod. v pastoračke. Tešíme sa na vás.

Pozývame chlapcov k službe miništranta. Tohto roku budeme mať aj pravidelné stretnutia. Stačí prísť do sakristie chrámu.

Pripravujeme stretká pre mladých (15 rokov a viac). Pre záujemcov bude prvé stretnutie v utorok 4. októbra po večernej sv. liturgii v pastoračke.

Minulotýždňovú zbierku na podporný fond sme podporili sumou 250,70,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Vyšlo nové číslo farského Informátora.