Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

Budúcu nedeľu 2. decembra bude jesenná zbierka na charitu.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nebude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do katedrálneho chrámu o 16:30 hod. v pondelok 26. novembra. Po sv. liturgii bude svedectvo vladyku Antoine Chahda, sýrskeho katolíckeho biskupa v meste Aleppo, ktorý bude koncelebrovať sv. liturgiu. Srdečne vás pozývame.

V stredu 28. novembra vás pozývame po večernej sv. liturgii na stretnutie s o. Jozefom Marettom, ktorý sa nám prihovorí v rámci Filipovky na tému „Požehnanie alebo prekliatie, vyber si!“

Večeradlo obetované za kňazov bude vo štvrtok 29. novembra po večernej sv. liturgii pred Najsv. Eucharistiou.

Fatimská sobota bude 1. decembra. O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo.

V pondelok 3. decembra bude v našom chráme celodenná adorácia (od 7:20 hod. do 18:00 hod.) v rámci nepretržitej poklony pred Najsv. Eucharistiou jubilejného roka.

V sakristii máme na predaj stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2019 za cenu 2,-€ a kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€.

Členovia SSCaM si môžu v sakristii vyzdvihnúť knižné kalendáre na rok 2019 a podielové knihy spolu so zaplatením členského poplatku 5,-€.