Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame na Kolednícky program mužov našej farnosti s malým agapé, ktoré si pripravíme vzájomne pre seba. Kto chce, môže so sebou doniesť trochu vianočného pečiva.

V pondelok máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Ráno o 6.30 hod. bude utiereň a sv. liturgie budú  o 7.30 hod., 9.30 hod. a 10.30 hod. Poobede bude o 15.00 hod. večiereň.

V utorok 27. decembra na sviatok sv. prvomučeníka Štefana budú sv. liturgie v obvyklom čase 6.30 hod. a 18.00 hod.

Vo štvrtok 29. decembra bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 30. decembra je voľnica.

V sobotu 31. decembra máme koniec kalendárneho roka. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. bude ďakovná sv. liturgia. Po nej bude ďakovný akatist a obzretie sa za rokom 2022 vo forme prezentácie fotografií zo života našej farnosti.

Budúcu nedeľu 1. januára máme sviatok Obrezania nášho Pána Ježiša Krista a zároveň Nový rok. Ráno o 6.30 hod. sa pomodlíme utiereň. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého s myrovaním budú v obvyklých časoch 7.30 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod. Popoludní o 17.00 hod. bude večiereň.

Vzadu na stolíku nájdete DVD s koledníckym programom, ktorý si pre vás pripravili muži našej farnosti. Môžete si ho zakúpiť za 3,-€.

Aj tohto roku môžete prispieť na Dobrú novinu svojím milodarom v sakristii chrámu počas vianočných sviatkov.

Kto by mal záujem dať si posvätiť svoj príbytok počas sviatku Zjavenia Pána 6. januára, nech sa zapíše vzadu na papier a uvedie všetky potrebné údaje.

Liturgický program počas sviatkov nájdete na tomto odkaze TU.