Dnes popoludní o 16:00 hod. vás pozývame na vianočný koncert. Po koncerte bude spoločné agapé. Každý, kto by chcel niečo priniesť na agapé, nech tak urobí pred koncertom. Vopred všetkým ďakujeme.

V pondelok 26. decembra máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 8:00 a o 10:00 hod. Popoludní budeme koledovať v rámci Dobrej noviny od 14:00 hod. (kto sa chce ešte zapísať, vzadu na stolíku je papier). Večiereň bude o 17:00 hod.

V utorok 27. decembra máme sviatok sv. prvomučeníka Štefana. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.

Spievať koledy s naším Mirónom budeme v stredu a vo štvrtok večer po sv. liturgii pri jasličkách.

Tichá adorácia s požehnaním bude vo štvrtok od 19:15 hod.

V piatok je voľnica.

V sobotu 31. decembra zakončíme kalendárny rok 2016 ďakovnou sv. liturgiou o 18:00 hod. O 23:00 hod. bude Ďakovný akatist a o 23:30 krátka adorácia s požehnaním.

V nedeľu 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezania Pána. Obe sv. liturgie o 8:00 i o 10:00 hod. budú sv. Bazila Veľkého s myrovaním.

Prajeme vám požehnané prežitie sviatkov Narodenia Pána, plnosť jeho milostí a radosti z príchodu Boha. Christos raždajetsja!