Dnes popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod.

Aj naďalej vysielame online bohoslužby, a to každý deň o 18.00 hod., v piatok o 17.30 a v nedeľu aj o 9.00 hod.

Aj v nasledujúcom týždni máme maximálnu kapacitu chrámu 25 osôb. Na večerné a nedeľné sv. liturgie si môžete zarezervovať miesto prostredníctvom našej webovej stránky sidlisko3.sk. Na ranné sv. liturgie rezervácia nie je potrebná. Využime preto túto možnosť a rozhodnime sa znovu prichádzať na eucharistické slávenie do chrámu ako jedno spoločenstvo pri dodržaní všetky protiepidemických opatrení.

Na našej webovej či facebookovej stránke nájdete katechézy pre deti – k sviatku sv. Juraja Divotvorcu a k dnešnej nedeli o uzdravení porazeného.

Modlitby matiek budú v pondelok večer po sv. liturgii. Moleben k sv. Jozefovi sa pomodlime v stredu o45 hod., vo štvrtok bude o 18.45 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Mariánske večeradlo na fatimskú sobotu bude o 17.00 hod. V nedeľu bude večiereň o 17.00 hod.

V stredu 28. apríla máme Polovicu Päťdesiatnice.

Vzadu na stolíku nájdete farský Informátor. Stiahnuť si ho môžete aj z nášho webu sidlisko3.sk.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás finančne podporili, nakoľko pri neverejnom slávení bohoslužieb zažívame finančný výpadok. Podporiť nás môžete aj naďalej prostredníctvom nášho bankového účtu (SK69 7500 0000 0040 0021 6918) alebo vhodením svojho milodaru do poštovej schránky. Vopred Pán Boh zaplať za váš dar.