Vo štvrtok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy proroka a krstiteľa Jána. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Na tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa.

V predstihu pozývame všetky školopovinné deti a všetkých ostatných študentov, ale aj pedagógov, na sv. liturgiu v pondelok 2. septembra o 18:00 hod., kedy spoločne začneme nový školský rok. Budeme prosiť o požehnanie a o hojnosť múdrosti. Deti si môžu so sebou priniesť školské tašky a iné potreby, ktoré posvätíme na konci sv. liturgie.

Pozývame všetkých stredoškolákov, vysokoškolákov a pracujúcich mladých každú nedeľu na adoráciu tu do chrámu o 19:00 hod. a po nej na stretko o 20:00 hod. na faru (byt na ulici Mirka Nešpora 24, prízemie vpravo). Ak chcete zažiť radostné spoločenstvo, silu modlitby a debaty na rôzne témy, všetci ste vítaní. Začíname v nedeľu 8. septembra. Viac info vzadu na plagáte. Tešíme sa na vás.

Pred blížiacim sa začiatkom nového školského roka 2013/2014 chceme pozvať všetky deti a mladých z našej farnosti, aby sa zapojili do krúžkov, konkrétne speváckeho
a miništrantského. Môžete tak urobiť v sakristii chrámu do konca augusta. Podrobnosti o mieste a čase stretiek vás budeme včas informovať.

Obraz Božieho milosrdenstva je už hotový a máme ho v sakristii chrámu. Kto by chcel prispieť svojím darom na tento obraz, môže tak urobiť v sakristii kedykoľvek pred alebo po sv. liturgii alebo vhodením svojho daru do krabice pri odchode z chrámu po nedeľných sv. liturgiách.

V nedeľu 22. septembra sa uskutoční v Košiciach v popoludňajších hodinách Národný pochod za život, ktorý je organizovaný KBS v rámci projektu „Evangelium vitae“. My veriaci máme právo a povinnosť postaviť sa na stranu života. Preto pozývame všetkých nás k aktívnej účasti na tomto pochode. Záujemcovia sa môžu už odteraz hlásiť v sakristii chrámu na objednaný autobus. Viac informácii nájdete vzadu na nástenke na plagáte a na webstránke www.pochodzazivot.sk.

Dnes večer sa stretneme na modlitbe každodennej večierne o 18:15 hod. a eucharistickej adorácii o 19:00 hod.