Po všetkých sv. liturgiách je dnes zbierka na katolícke masmédiá. Svoj príspevok môžete odovzdať do označeného košíka vzadu pri východe z chrámu.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Vo štvrtok 28. mája bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

Budúca sobota 30. mája je piata zádušná. Ráno bude sv. liturgia obetovaná za všetkých zosnulých. Po sv. liturgii bude panychída s hramotami.

Veľká večiereň sviatku Zostúpenia Svätého Ducha s lítiou bude v sobotu 30. mája o 16.00 hod. a to z toho dôvodu, že o 17.00 hod. bude v našom chráme krst bábätka. Sv. liturgia s platnosťou na nedeľu bude vo zvyčajnom čase 18.00 hod.

Budúca nedeľa 31. mája je nedeľou Zostúpenia Svätého Ducha. Pri všetkých sv. liturgiách sa budeme na začiatku modliť na kolenách 1x kňaz a 2x veriaci modlitbu Kráľu nebeský. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Popoludní bude o 17.00 hod. veľká večiereň sviatku s modlitbami na kolenách.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a farský Informátor.

Chceme vás všetkých požiadať o rešpektovanie opatrení, ktoré sa týkajú počtu miest v chráme. Pripomíname, že v našom chráme je kapacita 60 miest a všetky sú na sedenie (rodina žijúca v spoločnej domácnosti môže sedieť spolu v jednej lavici). Po ich obsadení je nutné ostať vonku pred chrámom. Nie je možné sa hocikde postaviť a ostať tam stáť. To isté platí aj o predsieni. Aj tam môže stáť iba jedna osoba (alebo jedna rodina).

Buďme taktiež obozretní pri prijímaní Eucharistie. Pripomíname, že Eucharistiu podávame do rúk a následne je potrebné si ju vložiť pred kňazom do úst s požitím všetkých odrobín, ktoré vám ostanú na ruke a tak sa vrátiť na svoje miesto. Ďakujeme za pochopenie.