Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod., detská sv. liturgia a po nej bude stretnutie mladých.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 1. marca bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15:00 hod. a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

Vo štvrtok 28. februára bude po večernej sv. liturgii Večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

Sobota 2. marca je fatimská. O 17:00 hod. sa pomodlime mariánske večeradlo.

V nedeľu 3. marca vás pozývame na spoločnú modlitbu veľkej večierne, na konci ktorej bude vzájomné zmierenie sa, keďže pondelok 4. marca začíname Veľký pôst a pokánie je jeho integrálnou súčasťou.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského časopisu Informátor.

V nedeľu 3. marca ideme na zbierku do farnosti Ďurďoš. Kto by chcel ísť, nech sa nahlási v sakristii chrámu.

Farské oznamy pre filiálku Veľký Šariš:

Dnes je pri sv. liturgii zbierka pre potreby spoločenstva.

Budúcu nedeľu 3. marca bude sv. liturgia o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš. K sv. zmierenia a pokánia bude možné pristúpiť od 9:30 hod.