Dnes je po všetkých svätých liturgiách zbierka na misie. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok 24. októbra vás pozývame na starobylú liturgiu sv. Jakuba. Začiatok sv. liturgie bude mimoriadne o 17.30 hod. Po sv. liturgii pozývam kantorov na stretnutie v pastoračke.

Nácvik  chrámového zboru bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Stále je možné obnoviť si alebo dať zapísať hramoty na tento liturgický rok po každej sv. liturgii v sakristii.

Kto by si chcel ešte objednať časopisy Slovo alebo Misionár, nech tak urobí čím skôr v sakristii chrámu.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Slovo+, Misionár a farský Informátor.

Na chrám daroval bohuznámy darca 50,-€. Pán Boh zaplať!

Oznam pre rodičov školopovinných detí: blíži sa koniec októbra a s ním sú spojené heloweenové karnevaly v školách. Drahí rodičia, ak sa stretnete s nepochopením kvôli odmietaniu heloweenu v triede (nie je to kresťanský sviatok, ale pohanský a nemá nič spoločné s pamiatkou zosnulých), neváhajte nás na to upozorniť, nakoľko učíme na každej škole náboženstvo a vieme do toho vstúpiť a riešiť to.

Budúcu nedeľu 30. októbra je zmena letného času na zimný. Hodiny si posunieme z 3.00 na 2.00 hod.