Budúcu nedeľu 30. januára bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar budete môcť nechať v košíku na stolíku.

Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod.

V pondelok 24. januára bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Modlime sa ho za prebiehajúcu synodu.

Vo štvrtok 27. januára bude o 18.45 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nácvik chrámového zboru bude o 17.30 hod. v pastoračnej miestnosti.

V piatok 21. januára bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

V sobotu 22. januára bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po večernej sv. liturgii bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Budúca nedeľa 30. januára je nedeľou o Zachejovi. Zároveň slávime sviatok Troch svätiteľov. Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase 11.45 – 12.00 hod.

Trojdnie modlitieb matiek našich skupín sa uskutoční v piatok 28. januára – nedeľu 30. januára. Začiatok bude každý deň o 16.00 hod. Nasledovať bude liturgický program v chráme.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia ho nájdu v sakristii, zakúpiť sa dá zo stolíka.

Minulotýždňovú zbierku na GTF PU a katolícke školy sme podporili sumou 334,10,-€.

Na chrám darovali: päť bohuznámych osôb po 50,-€; bohuznáma osoba 70,-€ a dve bohuznáme osoby po 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!