Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Budúcu nedeľu 30. augusta bude mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

V utorok 25. augusta bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi.

Vo štvrtok 27. augusta bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou.

V sobotu 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Oznamujeme rodičom prvospovedajúcich sa detí, že slávnosť prvej sv. spovede sa uskutoční v nedeľu 13. septembra. Prvá sv. spoveď začne o 10.30 hod. a slávnostná sv. liturgia bude o 11.00 hod. Stretnutie rodičov a detí bude v pondelok 31. augusta po večernej sv. liturgii. Veriacich našej farnosti prosíme, aby sa v danú nedeľu zúčastnili predovšetkým sv. liturgií o 7.30 a 9.00 hod., resp. v sobotu večer s platnosťou na nedeľu kvôli kapacite chrámu, ktorý bude vyhradený pre rodiny detí. V túto nedeľu sv. liturgia vo Veľkom Šariši nebude.

Prosíme deti, aby doniesli do sakristie podpisové kartičky, ktoré nosili do chrámu počas uplynulého školského roka s napísaným menom a priezviskom kvôli vyhodnoteniu.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia ho nájdu v sakristii, zakúpiť si ho môžete aj zo stolíka.