Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

Pozývame vás na Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

Akatist požehnania rodín sa pomodlíme po večerných sv. liturgiách v stredu a piatok.

Vo štvrtok 26. júla bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou.

Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 28. júla po večernej sv. liturgii.

Pozývame vás zúčastniť sa Ďakovnej púte našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma, ktorá sa realizuje dvoma spôsobmi, a to autobusom alebo letecky. Oba varianty nájdete vzadu na nástenke s cenami a programom. Nahlásiť sa je potrebné do konca júla.

Oznamuje vám, že v dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. V rámci tohto stretnutia mladých bude niekoľko podujatí prístupných pre verejnosť. Program týchto podujatí s bližšími informáciami nájdete vzadu na nástenke.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj CD a DVD Ďakovného akatistu. CD (audio v gumovom obale) stojí 1,-€ a DVD (video v papierovom tvrdom obale) stojí 2,-€.