Budúcu nedeľu 29. januára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

V stredu bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov. Tichá adorácia budúci štvrtok nebude.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. Po sv. liturgii bude spoločné stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a ich rodičov v chráme.

Budúcu sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii chrámu.

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu všeobecný účtovník, ekonóm. Podmienky výberového konania nájdu záujemcovia na nástenke.

Minulotýždňovú zbierku na GTF PU a cirkevné školy sme podporili sumou 318,70,-€.

Upozorňujeme vás, že cenu obetnej sviece sme kvôli stúpajúcim nákladom zvýšili od dnešnej nedele na 20 centov za kus. Ďakujeme za pochopenie.

Na chrám darovali: bohuznáma osoba 30,-€ a dve bohuznáme osoby po 50,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Drahí bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na archijerejskú svätú liturgiu, ktorú budeme sláviť spolu s biskupmi zo Slovenska a zahraničia v sobotu 28. januára 2023 o 10:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Naša cirkev bola na metropolitný stupeň pozdvihnutá pápežom Benediktom XVI. na sviatok Troch svätiteľov 30. januára 2008. Svätou liturgiou budeme Bohu ďakovať za všetky milosti, ktorými nás obdarúva skrze svoju Cirkev. Slávnosť bude zároveň v priamom televíznom prenose vysielať RTVS na Dvojke. Sprievodným program bude vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v piatok 27. januára 2023 o 9:00.