REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE

Dnes je po sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie okolia fary.

O 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Aj v tomto týždni odznejú pri sv. liturgiách myšlienky pápeža Františka zakomponované do príhovorov.

V stredu 25. augusta máme sviatok bl. M. D. Trčku. O 17.45 hod. sa pomodlime moleben k blahoslavenému.

Vo štvrtok 26. augusta bude mariánske večeradlo obetované za pápeža Františka a kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nasledovať bude tichá adorácia so začiatkom do 21.00 hod. a bude zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním.

V sobotu 28. augusta bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Budúcu nedeľu 29. augusta máme sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú ako v nedeľu. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Všetky modlitby sv. ruženca, večierne či utierne ako aj ostatné pobožnosti, ktoré sa budeme modliť v našom chráme, obetujme za návštevu pápeža Františka na Slovensku, konkrétne za stretnutie s nami v Prešove.

Bratia a sestry, blíži sa čas apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine. Už viac ako týždeň je spustená oficiálna elektronická registrácia účastníkov na jednotlivé stretnutia, teda aj na slávenie svätej liturgie so Svätým Otcom v Prešove na priestranstve pred mestskou športovou halou 14. septembra 2021. Na jej slávenie ste všetci srdečne pozvaní – gréckokatolícki veriaci, ale aj rímskokatolícki veriaci, ako aj veriaci iných cirkví, Prešovčania a všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových kategórií. Mnohí z vás ste sa už prihlásili zaregistrovaním, ostatných prosíme, aby ste registráciu neodkladali.

Pred slávením liturgie Svätý Otec pozdraví pútnikov v sektoroch z papamobilu. Pred jeho príchodom je priamo na mieste stretnutia pripravený bohatý duchovno-kultúrny program, ktorého súčasťou budú modlitby, spevy, katechézy, film, ale aj vystúpenia viacerých známych umelcov.

Vstup do areálu bude otvorený od 2:00 hod. a uzatvorený o 8:00 hod., teda dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža. Zaregistrovať sa na stretnutie so Svätým Otcom v Prešove môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk. Alebo sa dá prihlásiť aj z archieparchiálnej oficiálnej stránky www.grkatpo.sk alebo z eparchiálnych www.grkatke.skwww.grkatba.sk, ktoré sú všetky prepojené. Registrovať sa dá aj cez našu webovú stránku www.sidlisko3.sk. Registrácia naozaj nie je náročná a trvá chvíľu. Po nejakom čase od registrácie Vám príde kód a vytlačíte si vstupenku. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu Vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti.

Účastníci návštevy pápeža Františka v Prešove dostanú zdarma brožúrku k sláveniu, spomienkový šál (šatku) a malú vlajku.

Na oficiálnych stránkach sa dozviete aj bližšie informácie, ktoré sú postupne aktualizované. Opäť vám odporúčame využiť hlavne autobusy, ktoré objednali kňazi vo farnostiach, posilnené a špeciálne vlakové spoje, ku ktorým budú včas zverejnené časy a miesta odjazdov a príjazdov. Prípadne použijete osobné autá, pre ktoré budú tiež vyhradené odstavné parkoviská. Všetko sa nachádza v dopravnej mape, ktorá bude v najbližších dňoch zverejnená a riešená naozaj maximálne ústretovo k pútnikom. Kyvadlová doprava bude zdarma. Všetky konkrétne otázky adresujte na zverejnené linky pre to ktoré podujatie, teda aj v Prešove na stránke www.navstevapapeza.sk.

Zároveň na týchto stránkach naďalej prebieha aj prihlasovanie dobrovoľníkov, aj dobrovoľníkov pre Prešov, ktorých ešte stále potrebujeme niekoľko stoviek. K tomuto času je dobrovoľníkov pre Prešov približne 500, teda polovica z potrebného počtu. Rozširujeme pozvanie do služby dobrovoľníka AJ PRE 16 a 17 ročných mladých ľudí, ktorí však musia mať písomný súhlas rodiča, zákonného zástupcu. Tento súhlas je potrebné nahrať do registrácie dobrovoľníka. Nájdete ho na našich troch gréckokatolíckych oficiálnych stránkach.

Vyhlasujeme aj súťaž, v ktorej môže zatiaľ jeden dobrovoľník na základe svojho prihlásenia sa do tejto služby vyhrať dve vstupenky pre svojich blízkych do VIP sektoru. Zlosovaní budú samozrejme všetci, teda aj tí, ktorí sa už do služby dobrovoľníka zaregistrovali. Aby ste boli zaradení do tejto súťaže, je potrebné, aby ste sa prihlásili do nedele 29. augusta vrátane, do 15.00. Za dobrovoľníkov sa môžete prihlásiť nielen mladí ľudia, ale aj mladí duchom, napr. stredná generácia, ba aj seniori, ktorí môžete zvládať určitú náročnosť tejto vzácnej a veľmi potrebnej služby. Každý dobrovoľník dostane balík dobrovoľníka, v ktorom okrem viacerých iných vecí bude vak, tričko, vesta, pršiplášť, šiltovka a iné.

Ďalšia súťaž o dve vstupenky do VIP sektora prebieha ešte dnes v nedeľu 22. augusta do 15:00 aj na FB stránke Stretni pápeža v Prešove. Zapojiť sa môžete všetci splnením tam uvedených podmienok súťaže.

Pre skupiny ako sú kňazi (gréckokatolícki a rímskokatolícki), zasvätené osoby, VIP (pozvaní hostia) – bude samostatná registrácia, vzhľadom na ich osobitnú funkciu, či službu na podujatiach, spustená v najbližších dňoch.

V utorok 14. septembra budú mať minimálne gréckokatolícke a rímskokatolícke školy na území Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Košického arcibiskupstva, ale aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, mesta Košice a Prešovského a Košického samosprávneho kraja VOĽNO. Možno niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. septembra, o čom vás budeme včas informovať.

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca.

REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE