Dnes popoludní vás pozývame pomodliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod. a pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod.

V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. Božské služby vopred posvätených darov budeme slúžiť v stredu a piatok. V utorok bude sv. liturgia ráno o 7.30 hod.

V pondelok sa pomodlime Ježišovu modlitbu o 17.45 hod. V stredu vás pozývame k Akatistu k sv. Jozefovi o 17.45 hod. V piatok sa spoločne pomodlime 9. pôstnu hodinku o 17.00 hod.

Vo štvrtok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgia s večierňou bude o 18.00 hod. O 17.15 hod. sa pomodlime Mariánske večeradlo. Tento deň je zároveň Dňom počatého dieťaťa. Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku. Bližšie informácie a sprievodné aktivity nájdete na webovej stránke www.25marec.sk.

V sobotu 27. marca bude sv. liturgia o 9.00 hod. V tento deň slávime Lazárovu sobotu.

Budúca nedeľa 28. marca je kvetná. Sv. liturgia Jána Zlatoústeho bude o 9.00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Opäť vám ho roznesieme do poštových schránok.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás finančne podporili, nakoľko pri neverejnom slávení bohoslužieb zažívame finančný výpadok. Podporiť nás môžete prostredníctvom nášho bankového účtu (SK69 7500 0000 0040 0021 6918) alebo vhodením svojho milodaru do poštovej schránky. Vopred Pán Boh zaplať za váš dar.

V prípade akejkoľvek potreby nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom. Prajeme vám požehnaný Veľký pôst. Obetujme ho aj za skoré zastavenie pandémie a skoré osobné stretnutia v chráme.