Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu online bohoslužieb z nášho chrámu prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti.

Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod., pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. a modlitby chvál s katechézou o 18.00 hod.

V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. V tieto dni slávime božské služby vopredposvätených darov.

V pondelok sa pomodlime po sv. liturgii Akatist k sv. Jozefovi. V utorok bude po sv. liturgii Veľkopôstny moleben. V stredu vás pozývame k Ježišovej modlitbe o 17.45 hod. Vo štvrtok bude o 17.15 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov. V piatok sa spoločne pomodlime 9. pôstnu hodinku o 17.00 hod.

Druhá zádušná sobota je 27. februára. Sv. liturgiu za všetkých zosnulých budeme sláviť o 9.00 hod. s panychídou a hramotami.

V nedeľu 28. februára bude sv. liturgia B. Veľkého o 9.00 hod., o 16.30 hod. bude Krížová cesta a o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami.

Od 15. februára prebieha elektronické sčítanie obyvateľstva. Povzbudzujeme vás, aby sme sa nezabudli prihlásiť k svojej vlastnej gréckokatolíckej cirkvi. Tohtoročné sčítanie bude mať veľké dôsledky aj na samotné financovanie cirkvi. Ak vnímame, že gréckokatolícka cirkev je tu pre mňa a je pre mňa spoločenstvom spásy a liturgického prežívania viery, máme jedinečnú šancu ako jej to oplatiť a poďakovať. Seniorom a tým, ktorí nemajú prístup k počítaču či internetu, sú ochotní pomôcť členovia našej farskej charity. Stačí sa obrátiť telefonicky na o. Petra alebo o. Jána, ktorí ponúknu kontakt na konkrétne osoby, ktoré radi pomôžu.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo, ktoré vám roznesieme do vašich poštových schránok.

Na dnešnú nedeľu pripadá jarná zbierka na charitu. Kvôli obmedzeniam sa presúva najmä do online priestoru. Činnosť prešovskej charity tak môžeme podporiť až do konca marca 2021. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke charity www.gkcharita-po.sk alebo aj na našej farskej webovej či FB stránke. Prispieť môžete prevodom na účet, QR kódom, osobne na centre GKCH. Prikladáme platobné údaje: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976, VS: 6622.

V prípade akejkoľvek potreby nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom. Prajeme vám požehnaný Veľký pôst. Obetujme ho aj za skoré zastavenie pandémie a skoré osobné stretnutia v chráme.