Budúcu nedeľu 27. mája bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Popoludní bude sviatočná večiereň o 17:00 hod. s modlitbami k Svätému Duchu.

Od 14:00 hod. prebieha program v našom centre na Sigorde v rámci Dňa rodiny, na ktorý vás srdečne pozývame.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu nácvik zboru nebude, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod.

Tento týždeň sa pomodlime Moleben k presv. Bohorodičke v pondelok ráno a v stredu večer po sv. liturgii bude Akatist k Svätému Duchu.

V utorok 22. mája sa môžeme zúčastniť dobrovoľníckej aktivity pre naše mesto, a to zbieraním odpadkov na Kvašnej vode. Spoločné stretnutie je o 8:00 hod. na parkovisku pred vstupom na Kvašnú vodu. Srdečne vás pozývame.

Vo štvrtok 24. mája bude po večernej sv. liturgii Večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

V piatok 25. mája je voľnica.

V sobotu 26. mája bude sv. liturgia iba ráno o 6:30 hod., pri ktorej budú slávené oba úmysly. Po jej skončení bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V sobotu 2. júna sa uskutoční 9. metropolitná púť do Krakova. Zapísať sa môžete v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 5,-€. Máme svoj vlastný autobus. Využime to.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátora.