Dnes je po sv. liturgii zbierka na dokončenie okolia fary.

O 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie šachovnicovým spôsobom.

Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Vo štvrtok bude Mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním do 21.00 hod. Moleben k Božskému Srdcu sa pomodlime v piatok o 17.15 hod. V sobotu veľkú večiereň o 17.00 hod. a Novéna k Matke ustavičnej pomoci o 18.45 hod. V nedeľu bude utiereň o 6.30 hod.

Nácvik chrámového zboru bude v stredu po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok 24. júna máme sviatok Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Zároveň ide o sviatok Prešovskej archieparchie slávený v katedrálnom chráme.

Stretnutie detí a rodičov pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď bude v piatok 25. júna po detskej sv. liturgii. Stretnutie je povinné kvôli nácviku slávnosti.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Slovo.

Na tomto odkaze nájdete katechézu pre deti k dnešnej 4. nedeli po Päťdesiatnici.

Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na letné stretnutie mládeže v Juskovej Voli.

Oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Mediálne prenosy nám nemôžu natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na sv. liturgii. Povzbudzujeme preto všetkých veriacich, aby sa čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách v chráme. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je možné takmer bez obmedzení prichádzať na liturgické slávenia. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.