Dnes o 17.00 hod. sa pomodlíme každodennú večiereň.

V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Modlíme sa ho za prebiehajúcu synodu.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou eucharistiou.

V sobotu o 17.00 hod. bude Veľká večiereň a po večernej sv. liturgii sa pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci.

Nedeľa 27. februára je syropôstna. O 17.00 hod. bude veľká večiereň so vzájomným zmierením. Liturgicky ňou vstúpime do Veľkého pôstu. Srdečne vás na ňu pozývame.

V nedeľu 27. februára budeme rozdávať sv. prijímanie v obvyklom čase 11.45 – 12.00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii, zakúpiť sa dá vzadu zo stolíka.

Na chrám darovala bohuznáma Magdaléna 30,-€. Darkyni úprimne Pán Boh zaplať.

Oznamujeme vám, že podľa nových opatrení, ktoré vstúpia do platnosti od 28. februára, k účasti na bohoslužbách už nebude potrebný režim OP, to znamená, že do chrámu bude môcť prísť každý. Veľmi sa tešíme z tejto správy. Bližšie informácie vám ponúkneme budúcu nedeľu vo farských oznamoch.

Chceme sa poďakovať všetkým manželským párom, ktoré sa zapojili počas uplynulého týždňa do Národného týždňa manželstva. Boli ste pre nás povzbudením a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.