Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude prvá detská sv. liturgia o 17:30 hod., po ktorej bude požehnanie žiakov, študentov, učiteľov, rodičov a ak si donesiete školské tašky či potreby, budú vám posvätené. Srdečne pozývame.

Aj v tomto školskom roku pozývame deti, mladých, ale aj dospelých do telocvične na ZŠ Prostějovská. Prvý krát sa stretneme 10. septembra o 19:00 hod. Srdečne pozývame.

Navštevovať môžete aj biblickú školu. Prvé stretnutie bude v utorok 11. septembra po večernej sv. liturgii.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s čítaním žalmov.

Opäť pozývame deti a mladých na farské stretká, ktoré začnú v piatok 28. septembra o 16:15 hod. vo farskom byte.

V sobotu 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním.

Po dvojmesačnej pauze vás v nedeľu 9. septembra pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. Teší sa na vás spoločenstvo Michael.

Stále je možnosť nahlásiť sa na púť do Ríma, a to autobusom, ktorý organizuje o. Rastislav Baka, farár na Sekčove, za cenu 250,-€. Zapĺňajú sa posledné miesta. Kto má záujem nech sa nahlási priamo u o. Rastislava. Program púte nájdete vzadu na nástenke.

Otcovia redemptoristi nám ponúkajú predplatiť si časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma. Záujemcovia nech sa nahlásia do konca októbra v sakristii. Stolné kalendáre na rok 2019 si budú ostatní môcť zakúpiť za 2,-€.

Aj v tomto šk. roku bude prebiehať príprava detí na prvú sv. spoveď, ktorá začne od októbra. Rodičia môžu svoje deti na prípravu nahlásiť v sakristii chrámu počas mesiaca september.

Oznamujeme vám, že od októbra plánujeme stretnutia pre rodiny z našej farnosti. Stretávať by sme sa mali raz mesačne v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Rodiny, ktoré by mali záujem o tieto stretnutia, nech kontaktujú o. Petra ohľadom bližších informácií.