K dnešnej nedeli o Samaritánke prinášame katechézu pre deti, ktorú si môžete stiahnuť TU.

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svojím darom nepodporujeme seminaristov, ale seminár ako taký.

Popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod.

Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia na večerné sv. liturgie prebieha cez našu farskú webovú stránku.

Aj naďalej vysielame bohoslužby online, a to každý deň o 18.00 hod., v piatok o 17.30 a v nedeľu aj o 9.00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Ráno od 6.00 hod., večer od 17.00 hod., v piatok od 16.30 hod. Kto chce pristúpiť k sv. spovedi pred večernými sv. liturgiami, potrebuje si zarezervovať miesto podobne ako pri sv. liturgii. Pred rannými sv. liturgiami to nie je potrebné. Prosíme vás, aby ste využili túto možnosť a nahlásili sa na sv. spoveď, aby sme mali prehľad o jednotlivých dňoch.

Modlitby matiek budú v pondelok večer. Akatist k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod., vo štvrtok bude po sv. liturgii eucharistická adorácia. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov o 15.00 hod. V sobotu a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod.

V nedeľu 9. mája budú modlitby chvál s katechézou o 19.00 hod. (posun o hodinu neskôr kvôli sv. liturgii o 18.00 hod.) Počet je obmedzený na 25 osôb cez rezervačný systém na stránke sidlisko3.sk.

Vzadu na stolíku nájdete nový farský Informátor. Stiahnuť si ho môžete aj z našej webovej stránky.