Budúci týždeň je prvopiatkový. K sv. spovedi môžete pristúpiť ráno i večer počas celého týždňa okrem stredy 5. a štvrtka 6. januára 30 minút pred slávením sv. liturgie. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu s modlitbami žalmov.

V stredu 5. januára máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7.30 hod. budú Kráľovské hodinky, o 15.00 hod. sv. liturgia s večierňou a veľkým svätením vody a o 21.00 hod. veľké povečerie s lítiou. V tento deň vás prosíme, aby ste sa nerezervovali jedni a tí istí na všetky obrady, ale aby ste si vybrali jeden a dali tak priestor aj ostatným (30 na hodinky, 30 na liturgiu a 30 na povečerie).

Vo štvrtok 6. januára máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 a 17.00. Vo Veľkom Šariši bude sv. liturgia o 10.00 hod. Rozdávanie sv. prijímania bude v čase 13.00 – 13.30 hod. Svätenie príbytkov sa odkladá na priaznivejší čas, o ktorom vás budeme včas informovať. Sv. liturgia so svätením vody bude vo V. Šariši o 10.00 hod.

V nedeľu 9. januára budú o 18.00 hod. modlitby chvál. Srdečne vás na ne pozývame.

Prosíme vás, aby ste k čerpaniu jordánskej vody pristupovali v rozostupoch.

Rezervácia miest na sv. liturgie bude potrebná v stredu 5. januára, vo štvrtok 6. januára a v nedeľu 9. januára. Spustená bude po 15.00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Predplatitelia ho nájdu v sakristii.

V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.

Zbierku na Dobrú novinu sme podporili sumou 454,30,-€ a zbierku na charitu, ktorá trvala počas celej filipovky, sme podporili sumou 285,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.