Dnes je po oboch sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu.

Budúcu nedeľu 9. decembra bude naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 7. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude o 17:00 hod. veľká večiereň.

V pondelok 3. decembra bude v našom chráme celodenná adorácia (od 7:20 hod. do 18:00 hod.) v rámci nepretržitej poklony pred Najsv. Eucharistiou jubilejného roka.

Vo štvrtok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Pri oboch sv. liturgiách o 6:30 a 18:00 hod. bude myrovanie.

V sobotu 8. decembra máme prikázaný sviatok Počatia presv. Bohorodičky svätou Annou. Sväté liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním.

V nedeľu 9. decembra vás pozývame na modlitby chvál o 18:00 hod.

Na deň otvorených dverí nás pozýva Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v utorok 4. decembra od 9:00 hod. a Stredná zdrav. škola sv. Bazila Veľkého v piatok 7. decembra v čase 9:00 – 14:00 hod.

V sakristii máme na predaj stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2019 za cenu 2,-€ a kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€.

Členovia SSCaM si môžu v sakristii vyzdvihnúť knižné kalendáre na rok 2019 a podielové knihy spolu so zaplatením členského poplatku 5,-€.

Vyšlo nové číslo farského Informátora.

V nedeľu 9. decembra ideme na zbierku do farnosti Matiaška. Odchod je o 9:30 hod. Kto by sa chcel zúčastniť, nech sa nahlási v sakristii.