Budúcu nedeľu 26. septembra bude zbierka pre núdznych na Kube.

Dnes poobede bude o 17:00 hod. každodenná večiereň.

Od pondelka 20. septembra sa Prešov nachádza v červenej fáze covid automatu. Ranné sv. liturgie PO – SO budú v režime ZÁKLAD (25 osôb) Večerné sv. liturgie PO – SO budú v režime OTP (63 osôb) a nedeľné sv. liturgie budú takto: 7.30 (OTP, 63 osôb), 9.00 (zaočkovaní, bez kapacitných obmedzení) a 10.30 (OTP, 63 osôb). Každý, kto príde do chrámu, je povinný dodržiavať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva: mať pri sebe potvrdenie (o očkovaní, testovaní, prekonaní), mať nasadený respirátor, nie rúško a zapísať sa vzadu na stolíku do zoznamu (uviesť svoje meno a priezvisko spolu s telefónnym číslom). Zapisujú sa všetci okrem detí do 10 rokov. Tie sa nepočítajú ani do kapacity.  Nakoľko máme zníženú kapacita, odporúčame aj sv. liturgiu v sobotu večer, ktorá je s platnosťou na nedeľu. Odporúčame vám vybrať si konkrétny čas sv. liturgie a prichádzať na ňu stále. Žiadame vás o striktné dodržiavanie týchto opatrení.

V stredu bude Akatist k sv. Jozefovi o 17.45 hod. Po sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru. Vo štvrtok bude o 18.45 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nasleduje tichá adorácia do 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V sakristii chrámu môžete prihlasovať deti, ktoré sa tento rok budú pripravovať na slávnosť prvej svätej spovede. Príprava začína od októbra. Taktiež si môžete obnovovať hramoty. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

V priebehu krátkeho času budete môcť opäť prijímať pod obojím spôsobom (Telo a Krv Ježiša Krista). Z ABÚ si zakúpime lyžičky na rozdávanie Eucharistie, ktoré boli použité pri sv. liturgii s pápežom Františkom. Každý bude prijímať čistou lyžičkou. Prijímanie sa takto bude rozdávať počas každej sv. liturgie.

Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na stretnutie členov Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom. Stretnutie sa uskutoční 21. septembra o 17.00 hod. v Kostole sv. Jozefa (františkáni) v Prešove. Povedie ho páter Gabriel Prievalský, OFM.

Federácia skautov Európy, ktorá v Prešove v našich farnostiach existuje už viac ako 5 rokov, začína nový skautský rok a pozýva deti vo veku od 8 do 16 rokov pridať sa k nim. V prípade záujmu prosím napíšte na fse.zbor.presov1@gmail.com alebo na facebookovú stránku: Zbor blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v Prešove (@PresovFSE).