Budúcu nedeľu 26. marca bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Dnes vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu (slovenská modlitebná knižka) a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.

V pondelok bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer bude o 18.00 hod. každodenná večiereň s pôstnym zakončením.

V utorok bude pri večernej sv. liturgii katechéza venovaná liturgii. Srdečne vás na ňu pozývame.

V stredu, štvrtok a piatok bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer o 18.00 hod. (v piatok 17.30 hod.) božská služba vopred posvätených darov.

V stredu 22. marca bude po božskej službe vopred posvätených darov časť Kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho.

Nácvik chrámového zboru bude tento týždeň mimoriadne vo štvrtok 23. marca o 17.00 hod. v pastoračke.

V sobotu 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie s myrovaním budú o 7.30, 9.00 a 10.30 hod. O 17.00 hod. bude Veľká večiereň. Tento deň je aj dňom počatého dieťaťa. Vzadu na stolíku nájdete bielu stužku, ktorú si môžete pripnúť na oblečenie a nosiť už počas celého týždňa.

V nedeľu 26. marca bude o 16.15 hod. krížová cesta manželov. Po jej skončení bude pôstna večiereň s poklonami sv. E. Sýrskeho.

V rámci celosvetových modlitieb spoločenstva Modlitby matiek sa modlitbové trojdnie uskutoční aj u nás v Prešove vo františkánskom kostole sv. Jozefa v týchto dňoch: 24. marec o 17.30 hod., 25. marec o 17.30 hod. a 26. marec o 15.00 hod.

Minulotýždňovú jarnú zbierku na charitu sme podporili sumou 500,20,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Upozorňujeme vás na zmenu času, a to budúcu nedeľu 26. marca. Hodiny si posunieme o 1 hodinu dopredu (z 2.00 hod. na 3.00 hod.).

Vzadu na nástenke nájdete pozvanie na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v lete v portugalskom Lisabone.

Ponúkame vám možnosť dať zapísať svojich budúcich prváčikov na našu CZŠ bl. biskupa Gojdiča. Zápis bude prebiehať v dňoch 1. – 30. apríla 2023 elektronicky. Bližšie info nájdete na plagáte.